Високий рівень техногенного навантаження на південно-східні регіони України зумовлює важливість оцінки стану екологічної безпеки цих територій. Економіка країни перебуває не в найкращому стані, і недостатність фінансування промислової галузі призводить до використання на підприємствах застарілого обладнання та технологій. Актуальність питання підсилюється збройним конфліктом, адже в таких умовах зростає ймовірність техногенно-екологічних катастроф.

На теперішній час Україна отримує значну допомогу від міжнародних організацій для вирішення гуманітарних та екологічних проблем. Зокрема, таку допомогу надають ОБСЄ та UNICEF.

ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі) – міжнародна організація, що ставить собі за мету збереження миру й розвиток демократії на європейському континенті. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні – місія неозброєних цивільних спостерігачів ОБСЄ, яка тимчасово проводить моніторинг та звітує про ситуацію з дотримання прав людини та гуманітарну ситуацію як у зоні конфлікту на Донбасі, так і по всій території України.

UNICEF (Дитячий фонд ООН, United Nations Children's Fund) – спеціалізована структура ООН. UNICEF є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Одним з основних напрямків діяльності Представництва UNICEF в Україні є робота над водопостачанням на сході України. Фондом запроваджено велику гуманітарну програму, скеровану на те, щоб близько 3,5 млн. людей, які проживають на території, що постраждала від збройного конфлікту, мали належні санітарні умови життя та якісну питну воду.

Протягом останніх років Український науковий інститут технічної екології (УНІТЕ) брав участь у деяких дослідженнях, що проводилися міжнародними організаціями на території України.

Наприкінці 2018 року УНІТЕ за підтримки Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ було проведено аналіз та експертизу навколишнього середовища території вздовж адміністративної лінії кордону в Херсонській області. Цю роботу було проведено у зв’язку з серією викидів токсичних хімічних речовин до атмосфери, що відбулися в Криму в серпні-вересні 2018 року. Викиди сталися внаслідок діяльності заводу ПрАТ "Кримський титан". Ці викиди досягли території Херсонської області. Державна прикордонна служба України повідомила про зростаюче забруднення навколо адміністративного кордону з Кримом та тимчасово закрила кордон. У повітрі було виявлено перевищення концентрації діоксиду сірки, що викликало опіки органів дихальної системи людей. Мешканці Херсонської області та українські прикордонники почали скаржитися на погіршення здоров’я.

У процесі дослідження цієї ситуації УНІТЕ було проведено наступний комплекс робіт:

 • проведення історичного огляду даних про кислотонакопичувач заводу ПрАТ «Кримський титан» як одного з найнебезпечніших забруднювачів навколишнього середовища в цільовій зоні;
 • проведення аналізів якості атмосферного повітря, питної та непитної води, відбір зразків ґрунтів з подальшим аналізом;
 • визначення існуючого стану навколишнього середовища на підставі отриманих результатів аналізів.

За результатами проведеного дослідження УНІТЕ було підготовлено звіт «Проведення аналітичного огляду та оцінка екологічної небезпеки для навколишнього середовища вздовж адміністративної лінії кордону в Херсонській області».

На підставі результатів аналізів води, ґрунтів і повітря, отриманих у ході дослідження, було зроблено припущення, що причиною надзвичайної екологічної ситуації у серпні-вересні 2018 року стали викиди з двох джерел ПрАТ «Кримський титан».

Першим джерелом забруднення був кислотонакопичувач, що випаровував зі своєї поверхні речовини, небезпечні для здоров’я і життя людей. Це відбувалося внаслідок відсутності в ньому достатнього рівня рідини та досить високих середньомісячних температур у серпні-вересні 2018 року.

Другим джерелом забруднення був аварійний неорганізований викид забруднюючих речовин, а саме триоксиду сірки, від дільниці випалювання діоксину титану.

У звіті УНІТЕ було здійснено оцінку потенційних загроз від подібних аварійних ситуацій та надано рекомендації щодо поведінки людей у разі виникнення таких ситуацій.

У лютому та листопаді 2019 року фахівцями УНІТЕ було виконано повторні вимірювання концентрацій забруднюючих речовин у повітрі вздовж адміністративної лінії кордону в Херсонській області. Погіршення екологічної ситуації виявлено не було.

У 2019 році УНІТЕ за підтримки Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ було здійснено оцінку впливу збройного конфлікту на стан техногенно-екологічної безпеки Донецької та Луганської областей України.

Основними завданнями дослідження були:

 • визначення найбільш імовірних катастроф техногенного походження та осередків їх виникнення на сході України в умовах збройного конфлікту для підтримки готовності до таких катастроф та належного реагування на них;
 • визначення ступеню негативного впливу на стан техногенно-екологічної безпеки східних регіонів України (Донецька та Луганська області) для наступного її відновлення на рівні громад, а також – регіональному, міжрегіональному, національному та міжнародному рівнях.

У процесі виконання цієї роботи було сформовано переліки небезпечних об’єктів Донецької та Луганської областей України умовного рівня «ТОП 100», що мають істотний вплив на екологічну ситуацію в регіоні.

На одному з етапів цієї роботи було здійснено комплексне дослідження впливу на довкілля ВП «ЛУГАНСЬКА ТЕС» ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО». Було виконано наступні роботи:

 • вимірювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
 • оцінка якості води в поверхневих водних об'єктах;
 • оцінка якості води в підземному водозаборі;
 • аналіз якості ґрунтів та відходів;
 • виконання радіаційного обстеження.

Наступними етапами роботи були вимірювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в зоні впливу підприємств ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» та ПрАТ «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ».

За результатами проведеної роботи УНІТЕ було підготовлено звіт «Вплив збройного конфлікту на стан техногенно-екологічної безпеки Донецької та Луганської областей України».

У рамках співпраці між УНІТЕ і Представництвом UNICEF в Україні в червні 2019 року проведено дослідження, метою якого було виявлення та оцінка ризиків, пов'язаних з використанням хімікатів для очищення води, що використовуються структурними підрозділами КП «Вода Донбасу» на підконтрольній уряду Україні території. В рамках цієї роботи було проведено дослідження стану технічного обладнання на 17 об’єктах КП «Вода Донбасу» та здійснено детальний аналіз існуючої технічної документації.

Було виявлено наступні типи ризиків та небезпек, що можуть виникнути в процесі експлуатації об’єктів сучасного водного господарства Донбасу:

 • аварії, пов’язані з витіканням хлору;
 • припинення процесу знезараження води внаслідок зриву поставок рідкого хлору;
 • повна зупинка роботи об’єкту водопостачання внаслідок несправності обладнання;
 • погіршення якості очищення води внаслідок несправності обладнання;
 • погіршення якості води, що доставляється споживачеві, внаслідок незадовільного технічного стану водогонів;
 • аварії, пов’язані з близьким розташуванням об’єкту водопостачання до лінії збройного конфлікту.

На підставі інформації, що була зібрана фахівцями УНІТЕ під час дослідження об’єктів КП «Вода Донбасу», UNICEF здійснив оцінку стану цих об’єктів та розпочав виділення матеріальної допомоги для усунення найнебезпечніших недоліків.

Отже, виявляючи активну позицію, УНІТЕ вносить посильний вклад до загальної справи – покращення екологічного стану довкілля. Співпраця місцевих та міжнародних організацій, скерована на досягнення спільної мети, суттєво підвищує ефективність вирішення існуючих проблем. УНІТЕ планує і надалі продовжувати міжнародне співробітництво у сфері екологічної безпеки. 

Корисні посиланнянеобхідні в роботі сайти