ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОЦЕДУРИ ОВД

Відповідно до вимог ЗУ "Про оцінку впливу на довілля", крім формування звіту з ОВД необхідно провести ряд процедур, які обов'язкові для отримання Висновків з ОВД.

Слід зазначити, що всі повідомлення про плановану діяльність публікуються на сайті Мінприроди України за посиланням http://eia.menr.gov.ua/

 

№ з/п

 

Роботи, що виконуються

Термін виконання

(протягом робочих днів)

1

1.1 Визначення категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають ОВД.

1.2 Підготовка Повідомлення про плановану діяльність.

1.3 Подання  Повідомлення до Єдиного реєстру з ОВД.

10 робочих днів

(законом не нормується)

2

Подання  Повідомлення до уповноваженого органу у паперовому вигляді.

3 робочих днів з дня подання до Єдиного реєстру

3

Оприлюднення суб’єктом господарювання Повідомлення у 2 друкованих ЗМІ та на дошках оголошень.

Оприлюднення уповноваженим органом у Єдиному реєстрі з ОВД, на веб-сторінці уповноваженого органу.

3 робочих днів з дня подання до Єдиного реєстру

4

Громадськість подає уповноваженому  органу зауваження (пропозиції) щодо планової діяльності, обсягу досліджень, які підлягають включенню в Звіт з ОВД.

20 робочих днів

з дня оприлюднення Повідомлення уповноваженим органом

5

У разі отриманих зауважень, уповноважений орган повідомляє про них суб’єкта господарювання.

3 робочих днів з дня надходження

6

Суб’єкту господарювання (на його вимогу) уповноважений орган надає умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, яка підлягає включенню до Звіту з ОВД.

30 робочих днів з дня оприлюднення Повідомлення уповноваженим органом

7

7.1Суб’єкт господарювання розробляє Звіт з ОВД, Оголошення про громадське обговорення.

7.2 Подання Оголошення, Звіту з ОВД, відомостей про публікації Повідомлення та Оголошення, документу, що підтверджує внесення  плати за проведення громадського обговорення до Єдиного реєстру з ОВД.

Термін розробки Звіту з ОВД законом не визначений

8

Подання  Оголошення, Звіту з ОВД, відомостей про публікації Повідомлення та Оголошення, документу, що підтверджує внесення  плати за проведення громадського обговорення до уповноваженого органу у паперовому вигляді засобами поштового зв’язку.

3 робочих днів з дня подання до Єдиного реєстру

9

Суб’єкт господарювання:

оприлюднює  Оголошення у 2 друкованих ЗМІ та на дошках оголошень;

розміщує Звіт з ОВД для ознайомлення  у місцях, доступних для громадськості у приміщеннях уповноваженого органу, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання.

 

Уповноважений орган  оприлюднює Оголошення, Звіт з ОВД, відомості про публікації Повідомлення та Оголошення, документ, що підтверджує внесення  плати за проведення громадського обговорення  у Єдиному реєстрі з ОВД, на веб-сторінці уповноваженого органу.

3 робочих днів з дня подання до Єдиного реєстру

10

Громадське обговорення:

Не менше 25 робочих днів,

не більше – 35 робочих днів з дня оприлюднення Оголошення уповноваженим органом

11

Проведення громадських слухань у рамках громадського обговорення.

Не раніше ніж 10 робочих днів з дня оприлюднення Оголошення уповноваженим органом

12

Надання уповноваженим органом Висновку з ОВД .

25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення

13

Оприлюднення уповноваженим органом Висновку з ОВД та внесення до Єдиного реєстру з ОВД.

3 робочих днів з дня його прийняття