Утилізація пестицидів та засобів захисту рослин не придатних до використання з використанням інноваційних методів

СПАЛЮВАННЯ У ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

(НАДКРИТИЧНЕ ВОДНЕ ОКИСЛЕННЯ)

Створення належних умов для зберігання заборонених і непридатних пестицидів, їх перезатарювання й утилізація є важливою проблемою для України, як аграрної держави.

Інвентаризація місць накопичення заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин проводилась згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.06.2002р. № 294-р “Про створення промислової інфраструктури і знищення заборонених і непридатних пестицидів”. За результатами проведеної інвентаризації було виявлено, що у цілому по Україні накопичилося заборонених пестицидів тих, що прийшли в непридатність, біля 20 тис.тонн, які збереглись в складських приміщеннях, що у 22 % випадках знаходились в незадовільному санітарно-технічному стані.

Єдиним підприємством, що здійснювало утилізацію зазначених речовин було ТОВ «Елга» м. Шостка, але і воно припинило своє існування, у зв’язку з тим що технологія з утилізації не відповідала вимогам екологічної безпеки. Тому проблема утилізації пестицидів є нагальною та, нажаль, досі не вирішеною.

Тому пропонуємо розглянути перспективи використання екологічно безпечної утилізації непридатних пестицидів та засобів захисту рослин з використанням методу спалювання у водному середовищі (надкритичного водного окислення).

За допомогою метода можливо нейтралізувати наступні об’єкти:

- Знешкодження наявних запасів не використовуваних пестицидів;

- Знешкодження стічних вод виробництв пестицидів;

- Знешкодження промивних вод після миття обладнання та тари при використанні пестицидів.

Для порівняння використання зазначеного методу у порівнянні з іншими , можна бачити його екологічну безпечність.

Способи знищенняПеревагиНедолікиВартість знешкодження, €/кг
Спалювання в повітряних середовищах (термічне знищення) Оперативність Утворення і викид в атмосферу оксидів азоту та інших токсичних сполук. Складність знищення високотоксичних речовин і відходів, що містять фосфор і важкі метали 2,30
Поховання Універсальність Оперативність Поховання в «могильниках» призводить до відчуження великих територій і не виключає небезпечних екологічних наслідків: забруднення ґрунту та ґрунтових вод 1,14
Біологічне очищення Екологічна безпека Складність здійснення через селективності способу і високої вартості споруд більш 5,00
Хімічна переробка Універсальність Оперативність Низька ступінь очищення 1,40
Спалювання у водних середовищах (надкритичне водне окислення) Екологічна безпека, універсальність, економічна ефективність, оперативність Високий рівень тиску 0,50-0,70

 

Для знешкодження токсичних і небезпечних органічних речовин використовується метод їх гідротермальної окисної деструкції при надкритичних параметрах води (температура понад 375 оС і тиск 222 атм).

Процес знешкодження проводиться в замкнутому об'ємі з виведенням у зовнішнє середовище лише продуктів остаточного знешкодження.

Високотоксичні пестициди знешкоджуються в два етапи:

I ЕТАП

ЧАСТКОВЕ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН

(НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ)

 

II ЕТАП

ПОВНЕ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИСОКОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН

(НАДКРИТИЧНЕ ВОДНЕ ОКИСНЕННЯ)

 

УСТАНОВКА НАДКРИТИЧНОГО ВОДНОГО ОКИСЛЕННЯ

 

ДІЛЯНКА ПО ЗНЕШКОДЖЕННЮ ПЕСТИЦИДІВ

 

ПАРАМЕТРИ ДІЛЯНКИ ПО ЗНЕШКОДЖЕННЮ ПЕСТИЦИДІВ

Продуктивність (по реакційній суміші) – 5 тон на добу.

Споживана потужність – 29 кВт.

Необхідна площа:

- Підготовка компонентів – 10 кв. метрів;

- Установка НКВО – 5 - 12 кв. метрів;

- Пультова – 8 кв. метрів.

Кількість обслуговуючого персоналу – дві людини.

 

ТЕХНИКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНОЛОГІЇ

НАДКРИТИЧНОГО ВОДНОГО ОКИСЛЕННЯ

Найменування параметра Значення параметра запропонованої технології
Вартість знищення 1 кг ВТВ 0,70 €
Ступінь знешкодження органічних і неорганічних сполук більш 99%
Універсальність методу так
Екологічна чистота технології так
Отримання теплової енергії так
Термін окупності 2 роки

 

Л.А.Плющакова

ТОВ «УНІТЕ»

(за матеріалами gosniti.ru)